O projekcie

Projekt ma na celu digitalizację, opracowanie i udostępnienie archiwaliów i zbiorów ikonograficznych związanych ze Skierniewicami.

Przewiduje on trzy podstawowe działania prowadzone równolegle: wykonanie kopii cyfrowych zasobów archiwum Muzeum Historycznego Skierniewic, aktywne pozyskiwanie i digitalizacja dokumentów, zdjęć i pamiątek ikonograficznych, znajdujących się w zbiorach prywatnych, stworzenie dedykowanej bazy danych oraz strony internetowej umożliwiającej bieżące publikowanie wytworzonych w ramach projektu zasobów. Dodatkową, oczekiwaną korzyścią wynikającą z szerokiego dostępu do opublikowanych archiwaliów, jest pobudzenie mieszkańców oraz osób związanych z miastem do dzielenia się swoją wiedzą oraz wspomnieniami. Działanie to ma na celu dodanie do zasobów jak najszerszego kontekstu społecznego, by umożliwić kolejnym pokoleniom jak najlepsze zrozumienie realiów minionych czasów.

Główne logo archiwum skierniewic