Kolekcja: "Skierniewice przez Juliana Bartoszewicza"

Zawiera: 1 zasobów

Logo archiwum skierniewic
Przedruk z "Księgi Świata" z 1859 r. Posłowiem i przypisami opatrzył dr Jan Józefecki