Kolekcja: "Historja szpitala i domu starców Ś-go Stanisława w m. Skierniewicach"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Domy pomocy społecznej, Skierniewice (woj. łódzkie), Szpital św. Stanisława (Skierniewice), Dom Starców, Szpitale