Kolekcja: "Od babki wiejskiej do położnej - higienistki (doświadczenia skierniewickie)"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Od babki wiejskiej do położnej - higienistki (doświadczenia skierniewickie)