Kolekcja: "Dywersyjno-sabotażowa działalność wrocławskiej Abwehry na ziemiach polskich w przededniu agresji hitlerowskiej w 1939 r."

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Dywersyjno-sabotażowa działalność wrocławskiej Abwehry na ziemiach polskich w przededniu agresji hitlerowskiej w 1939 r., Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce