Kolekcja: "Album z okazji 50-lecia kapłaństwa Księdza Kanonika Mikołaja Skrzypkowskiego "

Zawiera: 29 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Jego Ekscelencyi Księdzu Kanonikowi Mikołajowi Skrzypkowskiemu, Szambelanowi Jego Świątobliwości Leona XIII Pża: Dziekanowi Dekanatu Skierniewickiego, Proboszczowi Parafii Skierniewice w dniu pięćdziesięciolecia kapłaństwa 27 XII MCMII. Wdzięczni i kochający Jego Ekscelencyę Parafianie