Kolekcja: "II wojewódzki zjazd delegatów rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie
II wojewódzki zjazd delegatów rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku