Kolekcja: "Przywilej Nadany Cechowi Szewskiemu Miasta Skierniewice przez Szembeka Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Prymasa Królestwa"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie