Kolekcja: "Komisja Poborowa. Rekrutacja do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"."

Zawiera: 13 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Komisja Poborowa. Rekrutacja do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". Koszary przy ul. Intendenckiej, ul. Intendecka