Kolekcja: "Gospodarka p. Mieczysława Kosińskiego
w Centrali Handlowej
sejmiku skierniewickiego,
w świetle zeznań b. buchaltera Centrali, Adolfa Szucha
i — w świetle i innych danych.
"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie