Kolekcja: "Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom II, województwo łódzkie, zeszyt 11, powiat skierniewicki"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom II, województwo łódzkie, pod red. Jerzego Z. Łozińskiego, zeszyt 11, powiat skierniewicki