Kolekcja: "Charakterystyka miasta Skierniewic wg stanu na grudzień 1985"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie