Kolekcja: "Album pamiątkowy "Obóz P.W. Rejonu 26 Dywizji Piechoty RUDA""

Zawiera: 83 zasobów

Dekoracja w podglądzie
26 Dywizja Piechoty, Ruda, Rawka, Przysposobienie Wojskowe, Prezydent Ignacy Mościcki