Kolekcja: "Księgi cechowe"

Zawiera: 0 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Księgi zostały przekazane przez Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach do archiwum Muzeum Historycznego Skierniewic w dniu 22.10.2019r.