Kolekcja: "Album Pamiątkowy Wizytacja Księdza Kardynała Wyszyńskiego"

Zawiera: 95 zasobów

Dekoracja w podglądzie