Kolekcja: "Głos Robotniczy 1965"

Zawiera: 57 zasobów

Dekoracja w podglądzie