Kolekcja: "Dzieje cmentarzy I wojny światowej w powiecie skierniewickim od momentu powstania po dzień dzisiejszy"

Zawiera: 1 zasobów

Dekoracja w podglądzie