Kolekcja: "Kronika Szkoły Podstawowej w Grabskich Budach za lata szkolne 1917/18-1964/65 i dodatek 1965-1971"

Zawiera: 56 zasobów

Dekoracja w podglądzie