Kolekcja: "Głos robotniczy 1966 "

Zawiera: 129 zasobów

Dekoracja w podglądzie