Kolekcja: "Głos robotniczy 1967"

Zawiera: 54 zasobów

Dekoracja w podglądzie