Kolekcja: "Wiadomości Skierniewickie 1982"

Zawiera: 45 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Wojewódzki Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej