Kolekcja: "Wiadomości Skierniewickie 1988"

Zawiera: 50 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Wojewódzki Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej