Kolekcja: "Wiadomości Skierniewickie 1986"

Zawiera: 50 zasobów

Dekoracja w podglądzie
Wojewódzki Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej